bg-banner

(Cv 19,6)

"Khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1837373