bg-banner

Danh mục

Hình ảnh

Hiện tại chưa có thông tin trong chuyên mục này

(Ga 16,8)

"Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1625130