bg-banner

Danh mục

Hình ảnh

Hiện tại chưa có thông tin trong chuyên mục này

(1Ga 1,9)

"Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1452404