Tải nhạc miễn phí

Một tình yêu có tên là Giêsu, hấp dẫn tôi bước theo Người.

Một tình yêu có tên là Giêsu, dẫn bước tôi lên đồi cao.

Bài tình ca có tên là Giêsu, đang hát vang trên thập tự

Bài tình ca có tên là Giêsu, đang cất cao lời yêu thương

ĐK:

Và tôi sẽ mãi mãi hát bài tình ca Giêsu, hát bài tình ca thiên thu.

Và tôi sẽ mãi hát hát cho ngày mai, hát cho cuộc đời, hát về Giêsu.

Âm nhạc khác