Tải nhạc miễn phí

Về đây ta nối kết tình thân, cười lên ta xóa đi ngại ngần.
Nối kết nối kết, nối kết tình thân.
Nối kết nối kết, những con tim còn xa vắng.
Nối kết nối kết, nối kết tình thân.
Nối kết nối kết, nối Giêsu với cuộc đời.

Come close and let us be friends come near there’s no need to fear
Come close come near let us be friends
Come close come near and you’re lone-ly no more
Come close come near let us be friends
Come close come near for JE-SUS is here.

Âm nhạc khác