Tải nhạc miễn phí

Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wa, wa
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wà wa
¡compañía!
brazo extendido
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wa, wa
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wà wa
¡compañía!
brazo extendido
puño cerrado
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wa, wa
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wà wa
¡compañía!
brazo extendido
puño cerrado
dedos arriba
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wa, wa
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wà wa
¡compañía!
brazo extendido
puño cerrado
dedos arriba
hombro fruncido
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wa, wa
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wà wa
¡compañía!
brazo extendido
puño cerrado
dedos arriba
hombro fruncido
cabeza hacia atrás
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wa, wa
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wà wa
¡compañía!
brazo extendido
puño cerrado
dedos arriba
hombro fruncido
cabeza hacia atrás
cola hacia atrás
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wa, wa
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wà wa
¡compañía!
brazo extendido
puño cerrado
dedos arriba
hombro fruncido
cabeza hacia atrás
cola hacia atrás
pie de pingüino
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wa, wa
Chu chu wá, chu chu wà
Chu chu wá, wà wa
¡compañía!
brazo extendido
puño cerrado
dedos arriba
hombro fruncido
cabeza hacia atrás
cola hacia atrás
pie de pingüino
lengua afuera
ta ta da ta ta da, ta ta da, da da
ta ta da ta ta da, ta ta da, da da.

Âm nhạc khác