Tải nhạc miễn phí

1. Đời con tựa nương nơi Chúa tình thương, trong cánh tay Ngài con tìm ẩn thân.
Tình yêu Thiên Chúa cao quý dường bao che chở thân con đã bao đêm trường.
2. Từ trong hư vô Chúa đã chọn con, đã mến thương con tác tạo tấm thân.
Ngài yêu thương con nuôi dưỡng đời con luôn mến thương con phúc ân dư tràn.
3. Gặp bao sóng gió giông tố hiểm nguy con chẳng lo gì có Ngài ở bên.
Tình yêu Thiên Chúa che chở đời con thoát những nguy nan sống trong an bình.

ĐK: Khúc hát con dâng lên là khúc tri ân ân tình Chúa.
Khúc hát này con kính dâng lên khúc tri ân cảm tạ tình Chúa.
Nguyện mong sao kiếp sống con mong ao đền đáp ơn cao.
Chúa đã thương chở che dắt dìu.

Âm nhạc khác