Phải Bắt Đầu Lại

Thứ năm 08/01/15 13:22 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

Cha Chisholm là một trong những nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả A.J.Cronin, nhan đề là Những Chìa Khóa Để Vào Nước Trời (the Keys of the Kingdom).

Cha Chisholm là một linh mục thừa sai hoạt động gần như cả đời tại Trung Hoa. Trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng trên, có một đoạn kể lại vị thừa sai tốt lành này nói về nguyên nhân lòng can đảm và niềm hy vọng lớn lao của ngài.

Cha Chisholm đang tiếp một người bạn đau khổ, một nông gia bản xứ đang nắm tay ngài và than thở về mảnh vườn đã bị nạn lụt tàn phá hoàn toàn của ông. "Cha biết đó, hoa màu của tôi kể như đã mất sạch. Tôi sẽ phải bắt đầu lại tất cả từ hai bàn tay trắng." Cha Chisholm ôn tồn khuyên nhủ: "Cuộc đời là thế ông ạ, chúng ta phải bắt đầu lại khi tất cả đã mất."

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác