Biết Chúa Mới Quan Trọng

Thứ tư 25/06/14 14:14 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

Một ngày nọ, một nhóm người ngồi lại với nhau để kể cho nhau nghe những ký ức vui buồn. Sau một hồi trao đổi, họ đã đưa ra một số vấn đề để thách đố nhau.

Một thanh niên đứng lên đọc: "Chúa là Mục Tử tôi, tôi không còn thiếu gì." Thanh niên này là một người ăn học, nói năng rất bài bản. Anh ta đọc làu làu Thánh Vịnh ấy lần thứ hai, rồi lần thứ ba giữa những tràng pháo tay hoan hô của mọi người.

Người thứ hai lên tiếng là một ông cụ, lưng đã gù và giọng nói yếu ớt, nghe rất khó. Ông cụ khom cả người, đứng trong một góc nhà và đọc: "Thiên Chúa là Mục Tử tôi, tôi không còn thiếu gì." Khi ông cụ vừa dứt lời, cả gian phòng bỗng im lặng như tờ, mọi người đều cúi đầu, ai nấy lặng lẽ cầu nguyện.

Người thanh niên học thức bấy giờ mới lên tiếng giải thích về hai cách nhận thức Thánh Vịnh. Anh ta nói: "Quả thật, tôi nhận thức mình cũng hiểu biết Thánh Vịnh ấy; tuy nhiên, chính ông cụ mới là người hiểu biết vị Mục Tử.'

Chúng ta chỉ học biết Thánh Vịnh. Chúng ta đã học biết tất cả những câu giải đáp, nhưng lại không biết gì về chính vị Mục Tử. Nếu như tôi không biết vị Mục Tử là ai, (Kitô giáo qui hướng về một ngôi vị, đó là Đức Giêsu Kitô), khi tôi lên tiếng, không ai sẽ nghe lời tôi mà cầu nguyện cả.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác