Chúa Giêsu Vẫn Đứng Đợi

Thứ năm 05/12/13 14:21 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

Truyện kể rằng có một tu sĩ cao niên nọ, suốt đời tha thiết cầu xin cho được một thị kiến. Cuối cùng, ngày ấy đã đến, lời cầu xin của ông đã được nhậm lời.

Nhưng ngay khi vị tu sĩ bắt đầu đi vào cuộc thị kiến, thì chuông tu viện kêu vang. Đó là hồi chuông báo có những người hành khất đến nhà khách tu viện chờ được bố thí. Hôm ấy lại nhằm phiên trực của vị tu sĩ cao niên, để chẩn phát lương thực cho những người hành khất.

Sau một hồi lưỡng lự, vị tu sĩ đành từ bỏ hạnh phúc đang được thị kiến, vội vàng ra nhà khách để phân phát của ăn cho những người nghèo khó đang đợi chờ.

Thế nhưng hôm ấy, số những người đến xin nhà dòng làm phúc đông hơn bình thường, phải mất hơn một giờ đồng hồ, tu sĩ mới có thể trở về phòng tư của mình.

Trước sự ngạc nhiên và vui mừng của ông, Chúa giêsu vẫn đứng đợi ở đó. Bấy giờ, Chúa Giêsu phán với vị tu sĩ: "Nếu như con không chịu đi làm phúc cho những người nghèo khó, thì Cha không còn ở đây với con nữa."

P/s: Chúa Giêsu đến với chúng ta vào những giờ phút bất ngờ nhất.

      Thiên Chúa không muốn nghe những lời "Xin lỗi, cảm ơn,..." của chúng ta trừ khi những người sống, chung quanh chúng ta đã được nghe những lời ấy của chúng ta trước.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác