Ba Chức Sắc Tôn Giáo

Thứ sáu 12/12/14 11:26 AM - Lm. Jack McArdle ss cc

Có một câu truyện kể về ba chức sắc tôn giáo: một giáo trưởng Do Thái giáo, một mục sư Tin Lành, và một vị linh mục Công Giáo.

Ba người rủ nhau đi câu cá. Họ chèo xuồng ra giữa một chiếc hồ nhỏ để câu. Khi ra đến nơi, ba người mới phát hiện quên không đem theo mồi. Vị giáo trưởng Do Thái tình nguyện trở về để lấy mồi câu. Ông ta nhẹ nhàng rời xuồng và bước đi trên mặt nước để vào bờ. Rồi sau đó, ông trở ra cũng một cách như vậy.

Khi vị giáo trưởng Do Thái vừa trở lại xuồng, thì ba người đã phát hiện những chiếc bình nước của họ đều đã trống trơn. Tức thì vị mục sư nhận công việc về lấy nước, và như vị giáo trưởng Do Thái, ông này cũng đi trên mặt nước mà vào bờ và trở lại xuồng.

Thế rồi, khi mặt trời đã đứng bóng và ba người cảm thấy đói bụng, họ mới sực nhớ ra không ai đem theo giỏ đồ ăn trưa. Đến lượt vị linh mục Công Giáo, ông nhanh nhẹn bước ra khỏi xuồng và đặt chân xuống mặt nước. Ôi thôi, tủm! Ông sụp chân té ầm một cái và sau đó, vùng vẫy từ dưới đáy hồ lóp ngóp bơi lên. Khi vừa lên đến mặt nước, vị linh mục Công Giáo nghe thấy vị giáo trưởng Do Thái nói khẽ với vị mục sư Tin Lành: "Đúng ra chúng ta đã phải nói cho ông ấy biết bờ đá ngầm nằm ở chổ nào mới phải!"

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác