Lễ An Táng Cho Giáo Hội

Thứ sáu 05/09/14 9:35 AM - Lm. Jack McArdle ss cc

Một vị linh mục kia cảm thấy rất chán nản, vì giáo dân của ngài tỏ ra hờ hững, thiếu thái độ hợp tác. Một hôm, cha sở loan báo Giáo Hội đã chết, và Chúa Nhật tới, nếu như họ không ngại, họ có thể đến để dự nghi thức an táng cho Giáo Hội. Dĩ nhiên ai nấy đều lấy làm lạ về điều cha sở loan báo.

Sáng Chúa Nhật hôm ấy, mọi người đến và nhìn thấy một chiếc quan tài được đặt trên gian cung thánh, nắp còn mở, để sang một bên.

Cha sở mời mọi người, từng người một, lên chào Giáo Hội lần cuối. Mọi người lần lượt đi lên, nhìn vào quan tài để xem thi hài Giáo Hội như thế nào. Họ thấy dưới đáy quan tài có một tấm gương lớn. Khi họ nhìn vào đó, các bạn biết họ nhìn thấy gì không? Họ đã nhìn thấy Giáo Hội.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác