Làm Gương

Thứ tư 28/12/16 14:13 PM - Bruno Ferrero

Một người đàn ông kể lại cho một người bạn: “Khi mình còn tuổi thiếu niên, một ngày kia ba dẫn mình lên thành phố. Ông chỉ cho mình thấy một vài nơi và nói: “Con trai của ba, nhớ đừng bao giờ đến những sàn nhảy nhé”.

làm gương“Mình hỏi, ‘Sao vậy ba?’. Ông nói: ‘Vì con sẽ nhìn thấy những cái không nên thấy.’ Lời dặn này càng làm mình thêm tò mò. Và rồi cơ hội đến, lần đầu tiên mình đến vũ trường.”

Người bạn hỏi: “Vậy bạn có thấy điều gì không nên thấy không?”

Người đàn ông trả lời: “Chắc chắn rồi! Mình thấy ba của mình trong đó.”

“Lời nói lung lay, gương lành lôi kéo.”

Lời dạy nằm trong sách vở, gương sáng ở trong cuộc sống. Không phải lời làm cho đời ta có nghĩa, nhưng là những gì ta sống.

Gương sáng không chỉ là một trong những phương cách giáo dục hữu hiệu, nhưng là duy nhất.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác