Sửa Chữa Lỗi Lầm

Thứ năm 14/11/13 16:23 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

Bộ phim mang tựa đề, The Heavenly Kid (Đứa Trẻ Trời Cao) đã giúp chúng ta, có một ý tưởng về luyện ngục.

Một người kia bị chết và tai nạn xe cộ. Sau khi qua đời, ông phải đền tội bằng cách trở về, cất hết những điều xấu mà ông đã gây ra khi còn tại thế. Ông cũng được phép giúp đỡ những ai trên trần gian, cần đến sự trợ giúp. Đối tượng, ông được phân công giúp đỡ, hóa ra là đứa con còn trong độ tuổi thiếu niên của ông, đứa con mà ông đã sinh ra bằng một cuộc hôn nhân bất hợp pháp.

Thế rồi một hôm, ông được biết con trai ông sắp sửa bị chết, vì một tai nạn xe hơi giống như ông. Ông hoảng hốt và tha thiết, xin Chúa cho con trai ông được cứu khỏi, thậm chí ông còn đề nghị, xin được thay thế chỗ của con ông, và sẵng sàng chịu chết một lần nữa.

Đề nghị ấy, đã giải thoát ông; đó chính là một hình thức yêu thương vượt thắng mọi tội lỗi. Ông được giải thoát khỏi luyện ngục, để sống một đời sống hoàn toàn hạnh phúc, và đứa con trai của ông cũng được thoát khỏi tai nạn xe hơi.

P/s: "Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu, của người sẵng sàng hiến mạng sống cho người mình yêu" (Ga 15:13)

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác