Chiếc Thang

Thứ tư 11/01/17 9:26 AM - Bruno Ferrero

Một đứa trẻ chơi trò “làm linh mục” cùng với một đứa bạn đồng tuổi trên các bậc cầu thang bên hiên nhà.

chiếc thangChúng đang chơi vui vẻ thì đứa bạn nhỏ hơn bắt đầu chán vì nó chỉ được làm người giúp lễ. Nó bèn leo lên bậc thang cao hơn và mở miệng giảng.

Đứa kia liền la lên: “Chỉ có mình mới biết giảng! Bạn không giảng được đâu! Đừng có phá đám nhé, bạn tồi lắm!”.

Người mẹ biết chuyện liền giải thích cho con trai cần phải đối xử tốt hơn với bạn, hơn nữa cũng phải để cho người khác giảng nữa chứ. Đứa trẻ cuối xuống giây lát, rồi leo lên bậc thang cao hơn và nói với người bạn: “Được, bây giờ bạn giảng tiếp đi, còn tớ thì làm Chúa”.

Chúng ta cách nào đó luôn có những ước muốn được phát triển hơn mỗi ngày.

Nếu thế giới là chiếc thang để leo lên, mỗi ngày, bạn cần phải tìm cách bước trên những nấc thang cao hơn ngày hôm qua.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác