Đặt Nền Móng

Thứ năm 21/11/13 13:59 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

Nếu trồng tre bằng hạt, chúng ta cần 5 năm mới có thể nhìn thấy nó nhú lên khỏi mặt đất. Nhưng để đạt đến chiều cao khoảng 30 mét, chỉ cần thêm khoảng sáu tuần lễ !

Năm năm để chuẩn bị, để ăn rễ, để bám chặt vào đất, để hút dưỡng chất trong lòng đất. Và sau đó, chỉ khi ấy, mầm tre mới mọc lên.

P/s: Tương tự như vậy, 5 năm ấy, đời sống cầu nguyện của chúng ta, dường như không đạt được một kết quả nào cả.

       Nhưng nếu, không ăn rễ sâu vào đời sống cầu nguyện hằng ngày, một cách kiên trì và chú tâm, cuộc sống của chúng ta sẽ yếu ớt, và bệnh hoạn như chính sức sống cầu nguyện của chúng ta.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác