Tên Gọi

Thứ sáu 10/03/17 9:20 AM - Bruno Ferrero

Một đệ tử hỏi Đức Khổng Tử: “Nếu nhà vua trao quyền trị vì vương quốc cho Thầy, thì hành động đầu tiên của Thầy là gì?”

tên gọi“Ta sẽ học tên của tất cả những cộng sự viên của ta.”

“Thưa thầy, nếu thế thì quả là một việc làm ngốc nghếch! Con cho rằng đó không phải là mối quan tâm hàng đầu của một tể tướng đâu”.

“Một người không thể hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ những người mà họ không biết”

“Thầy nói thế có nghĩa là gì?”

Khổng Tử trả lời: “Nếu anh không biết thiên nhiên, anh cũng chẳng biết Thượng Đế. Cũng thế, nếu anh không biết người bên cạnh anh, anh chẳng thể có bạn bè. Không có bạn bè thì cũng chẳng có khả năng để nghĩ ra một kế hoạch. Không có kế hoạch, thì anh không thể điều hành hoạt động của ai đó.

Không có sự điều hành thì đất nước sẽ rơi vào đêm tối và chẳng biết đi về đâu. Như thế, với một hành động xem ra tầm thường là học biết tên của một con người ở bên cạnh anh, thì anh đã có thể làm một điều khác biệt phi thường.

Người lãnh đạo giỏi không cần giỏi về chuyên môn, nhưng họ phải là người có khả năng định hướng, nối kết, thúc đẩy, và có lòng biết ơn đối với các cộng sự viên.

Một lỗi lầm không thể sửa chữa trong thời đại chúng ta, là mọi người đều muốn ngay lập tức sắp đặt mọi thứ vào chỗ của nó, và họ quên mất rằng để làm điều ấy, họ cần đến những người khác.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác