Chúa Ban Dồi Dào

Thứ sáu 09/01/15 13:43 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

Nhiều khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn này ơn khác nhưng chúng ta không đạt được, và nhiều khi chúng ta cũng tự giới hạn về những ân phúc Thiên Chúa ban cho chúng ta. Không ít lần, chúng ta đã phải ngạc nhiên vì Thiên Chúa đã ban dồi dào hơn những gì chúng ta mong đợi.

Một nông dân nọ đặt mua người hàng xóm mười hai con gà. Ông dặn người buôn gà, "Tôi ra đồng cả ngày. Anh cứ việc thả chúng vào khu vườn trước nhà tôi là được."

Chiều tối hôm ấy, khi trở về, người nông dân chỉ thấy ở khu vườn trước nhà mình một chiếc lồng trống trơn, then gài lỏng lẻo. Ông hớt ha hớt hải đi lùng kiếm khắp vườn.

Sáng hôm sau, người nông dân đến nhà người buôn gà và than phiền: "Anh coi. Chỉ vì anh hớ hên cẩu thả mà tôi đã phải lùng sục trong vườn, suốt mất mấy giờ đồng hồ tối hôm qua để tìm cho đủ mấy con gà sổng mất. Mười hai con gà giò đã làm tôi phải mất hơn bốn giờ đồng hồ."

Người buôn gà ngạc nhiên: "Những mười hai con cơ à? Số anh hên đến thế là cùng! Tôi tưởng anh mua có sáu con nên đem sang có sáu con thôi. Giờ thì anh được thêm sáu con nữa trên trời rơi xuống, còn đòi gì nữa mà kêu với ca!"

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác