Thứ năm 07/05/15 15:11 PM

Chúng ta có thói quen gọi tháng năm là “tháng hoa”. Vì sao?

vì sao gọi là tháng hoa

Cuối tháng ba là bắt đầu mùa xuân ở Tây phương, nên tháng năm là giữa mùa xuân, hoa đủ loại đủ màu đã nở rộ ở Tây phương.

Người ta sẽ hái hoa, đủ loại hoa đẹp, có hương sắc để dâng cho Đức Mẹ; do đó người ta có thói quen gọi tháng năm dương lịch là tháng hoa. Người ta tổ chức “dâng hoa”, chưng nhiều bông hoa nơi bàn thờ Đức Mẹ.

Ngoài việc tôn kính Đức Mẹ bằng cách dâng nhiều bông hoa đẹp, người ta cũng thường đọc kinh cầu Đức Bà, kể ra những đặc điểm tốt lành thánh thiện của Đức Mẹ, những nhân đức của Mẹ để tôn kính Mẹ và cố gắng bắt chước sống như Mẹ.

Như vậy, có hai loại hoa, hoa thiên nhiên và hoa nhân đức, để tôn kính Mẹ. Mong cho tháng hoa năm nay, chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn theo gương Mẹ và tôn kính Mẹ theo thói quen trong Hội Thánh.

Lm. Phêrô Dương Văn Thạnh

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác