Thứ hai 16/02/15 9:15 AM

Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. (Kh 4, 7)

Thánh Matthew

Thánh sử Mattheu- biểu tượng là mặt người, do sách Tin mừng Ngài viết bắt đầu bằng gia phả của Chúa Jesus, về tính loài người, nên "con vật có mặt người" tượng trưng cho phúc âm Matthêu

Thánh Marco

Thánh sử Marco- biểu tượng mặt con sư tử là do sách Tin mừng Ngài viết khởi đầu bằng khung cảnh của hoang mạc núi rừng, nơi Joan sinh trưởng, ăn chay, cầu nguyện, giữa những sư tử và muôn loài cầm thú.

Thánh Luca

Thánh sử Luca- biểu tượng là mặt bò, do sách Tin mừng Ngài viết khởi đầu bằng việc dâng của lễ trong đền thờ và truyền tin cho ông Dacaria...Mà dâng lễ thời đó thường là dâng những con bò làm của lễ tế Thiên Chúa.

Thánh Gioan

Thánh sử Gioan- biểu tượng chim phượng hoàng là do sách Tin mừng Ngài viết khởi đầu bằng những hình ảnh, suy tư cao vời, sâu sắc. Đọc bài đó, người ta có cảm giác như cùng với tác giả tung hồn lên không trung ngắm cõi màu nhiệm của Thượng Đế, tựa hồ phượng hoàng cao bay chót vót lên tận mặt trời vậy.

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác