• Khi Người Khác Giúp Ta

  Khi Người Khác Giúp Ta

  "Tôbia dạy con: Này con, con hãy lo trả công cân xứng cho người giúp con, và thêm một chút gì vào tiền công của họ." (Tb 12,1)

 • Điện Thoại

  Điện Thoại

  "Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái" (Hc 6, 5)

 • Tang Chế

  Tang Chế

  "Vui với người vui, khóc với người khóc" (Rm 12, 15)

 • Giao Tế Lịch Sự

  Giao Tế Lịch Sự

  "Lời nói của anh em hằng phải thanh nhã, mặn mà, ý nhị, biết đối đáp sao cho phải với mỗi một người." (Cl 4, 6)

 • Mượn Đồ

  Mượn Đồ

  Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. (Lc 16, 10)

 • Tặng Quà

  Tặng Quà

  Chúa Giê-su dạy: Cho thì có phúc hơn là nhận (Cv 20, 35)

 • Sống Với Khu Xóm

  Sống Với Khu Xóm

  Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng.

 • Ở Nơi Công Cộng

  Ở Nơi Công Cộng

  Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Mt 5, 16)

 • Sống Trong Cộng Đoàn

  Sống Trong Cộng Đoàn

  Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. (Pl 2, 4-5)

 • Khi Ta Đến Nhà Ai

  Khi Ta Đến Nhà Ai

  Tôi là hương thơm của Đức Ki-tô dâng kính Thiên Chúa, toả ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất! (2Cr 2, 15)