• Đồng tính và xưng hô

  Đồng tính và xưng hô

  Em có một lần gặp người đồng tính. Em rất thông cảm với họ nhưng không biết phải xưng hô thế nào để không làm họ tổn thương ?

 • Trào lưu tục hoá

  Trào lưu tục hoá

  Thưa cha, đọc tin tức, con thấy nhiều Văn Kiện Toà Thánh và diễn văn của Đức Giáo Hoàng nói tới trào lưu tục hoá và những thách đố do trào lưu này gây ra cho đời sống đức tin của tín hữu và sứ mạng....

 • Luân Lý Tính Dục

  Luân Lý Tính Dục

  Thưa cha, xin cho con biết Giáo Lý của Giáo hội dạy thế nào về “những tội nghịch cùng đức khiết tịnh”? Từ nhỏ con đã được dạy rằng “nếu đá đến những chỗ dơ dáy” là có tội và phải đi xưng tội...

 • Kỳ thị người đồng tính ?

  Kỳ thị người đồng tính ?

  Thưa cha, con có khuynh hướng bị thu hút bởi những người đồng phái tính. Con rất vui vì trong xã hội hôm nay, pháp luật càng ngày càng nhìn nhận quyền của những người đồng phái tính và loại bỏ....

 • Đồng tính luyến ái: tự nhiên hay đắc thủ?

  Đồng tính luyến ái: tự nhiên hay đắc thủ?

  Thưa cha, tờ tạp chí khoa học mới đây nói về sự khác biệt giữa sự cấu tạo thần kinh của những người khác phái tính và những người đồng tính. Sự khám phá mới này có mang lại việc thay đổi phán quyết luân lý về những người đồng tính luyến ái không và trong nghĩa nào ?

 • Lập trường của Giáo Hội về việc sống chung ?

  Lập trường của Giáo Hội về việc sống chung ?

  Thưa cha, khi một cặp nam nữ công giáo đã quyết định lấy nhau hoặc đã làm hôn thú dân sự, nhưng vì một lý do nào đó mà họ chưa làm phép cưới theo nghi thức Công Giáo ở nhà thờ thì họ có được ăn ở với nhau như vợ chồng không ?

 • Con Tôi Không Cần Đi Học Giáo Lý

  Con Tôi Không Cần Đi Học Giáo Lý

  Có một Phụ Huynh đặt một vấn đề sau: "Hiện nay việc đào tạo Giáo lý rất dễ, cộng với việc học ở trường rồi cộng thêm, học thêm giáo lý cho nên các em sẽ bị quá tải. Mà việc học ở trường là quan trọng. Chính vì vậy, tôi sẽ cho con tôi nghỉ học giáo lý. Nếu sau này có hôn phối thì tôi sẽ cho con tôi đi học khóa 3 - 6 tháng rồi lãnh các bí tích, thế là đủ ?"

  Nếu là Anh/Chị Giáo Lý Viên, Anh/Chị sẽ trả lời thế nào ....?