• Con Tôi Không Cần Đi Học Giáo Lý

    Con Tôi Không Cần Đi Học Giáo Lý

    Có một Phụ Huynh đặt một vấn đề sau: "Hiện nay việc đào tạo Giáo lý rất dễ, cộng với việc học ở trường rồi cộng thêm, học thêm giáo lý cho nên các em sẽ bị quá tải. Mà việc học ở trường là quan trọng. Chính vì vậy, tôi sẽ cho con tôi nghỉ học giáo lý. Nếu sau này có hôn phối thì tôi sẽ cho con tôi đi học khóa 3 - 6 tháng rồi lãnh các bí tích, thế là đủ ?"

    Nếu là Anh/Chị Giáo Lý Viên, Anh/Chị sẽ trả lời thế nào ....?