bg-banner

(Rm 7,19)

"Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1988206