bg-banner

(Mt 12,31)

"Mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2255075