bg-banner

Ban Lễ Sinh Mừng Bổn Mạng 2014

Ban Lễ Sinh tĩnh tâm ngày 28.09.2014 và mừng bổn mạng ngày 29.09.2014

Thứ tư 01/10/14 21:29 PM - Hữu Thành

Hình ảnh khác

(Gc 4,6)

"Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2255086