bg-banner

Ban Lễ Sinh Mừng Bổn Mạng 2016

Bổn mạng Ban Lễ Sinh ngày 29.09.2016

Thứ ba 04/10/16 15:40 PM - Thành Duyệt

Hình ảnh khác

(Mc 9,42)

"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2044149