bg-banner

Mừng Bổn Mạng 2004

Ban Lễ Sinh mừng bổn mạng ngày 29.09.2004

Chủ nhật 06/07/14 18:01 PM

Hình ảnh khác

(Lc 12,7)

"Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2255101