bg-banner

Mừng Bổn Mạng 2013

Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn Mạng ngày 28.09.2013

Thứ hai 30/09/13 15:14 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Mt 5,13)

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2044118