bg-banner

Mừng Bổn Mạng 2013

Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn Mạng ngày 28.09.2013

Thứ hai 30/09/13 15:14 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Ga 15,13)

"Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2255031