bg-banner

Vui Giáng Sinh 2014

Ban Lễ Sinh vui giáng sinh ngày 21.12.2014

Thứ hai 22/12/14 12:00 PM

Hình ảnh khác

(Lc 19,46)

"Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !"

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2044241