bg-banner

Vui Giáng Sinh 2014

Ban Lễ Sinh vui giáng sinh ngày 21.12.2014

Thứ hai 22/12/14 12:00 PM

Hình ảnh khác

(1Cor 2,11)

"Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2255126