bg-banner

Hình ảnh ca Đoàn

Hiện tại chưa có thông tin trong chuyên mục này

(Lc 12,20)

"Ðồ ngốc! Nội đêm nay, ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?"

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2045504