bg-banner

Hình ảnh ca Đoàn

Hiện tại chưa có thông tin trong chuyên mục này

(Mt 5,13)

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1346582