bg-banner

Hình ảnh ca Đoàn

Hiện tại chưa có thông tin trong chuyên mục này

(Mc10,11-12)

"Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1799685