bg-banner

Hình ảnh ca Đoàn

Hiện tại chưa có thông tin trong chuyên mục này

(Lc 14,11)

"Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1283802