bg-banner

(Ga 4,34)

"Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1628413