bg-banner

(Ga 3,6)

"Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là thần khí."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1681833