bg-banner

Thánh Lễ Lá 2017

Thánh Lễ Lá ngày 09.04.2017

Thứ ba 02/05/17 18:13 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Mt 4:4)

"Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra"

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1887776