bg-banner

Thánh Lễ Lá 2017

Thánh Lễ Lá ngày 09.04.2017

Thứ ba 02/05/17 18:13 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Ga 3,20-2)

"Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng"

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2106842