bg-banner

(Lc 12,7)

"Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2106799