bg-banner

Hình ảnh hội Đoàn

Hiện tại chưa có thông tin trong chuyên mục này

(Ga 3,20-2)

"Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng"

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1748896