bg-banner

(Lc 8,16)

"Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2257971