bg-banner

(Ga 10,11)

"Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1958366