bg-banner

Đại Hội Giới Trẻ O.M.I 2018

Giáo lý viên tham gia Đại hội Giới trẻ O.M.I ngày 02.09.2018

Thứ bảy 27/10/18 13:16 PM - O.M.I

Hình ảnh khác

(Lc 6,43)

"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt ."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1999876