bg-banner

Giáo xứ Tổ Chức Năm Thánh 2010

Tổ Chức Năm Thánh 2010 tại Giáo xứ ngày 18.04.2010

Thứ hai 17/06/13 21:54 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Cv 19,6)

"Khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2044197