bg-banner

(1Cor 14,1)

"Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1962975