bg-banner

(Lc 19,46)

"Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !"

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2256484