bg-banner

Khối Khai Tâm và Rước Lễ Cắm Trại 2017 - P1

Khối Khai Tâm và Rước Lễ cắm trại ngày 14.01.2018 năm học 2017 - 2018

Thứ tư 21/02/18 17:06 PM - Đức Thiện

Hình ảnh khác

(Ga 3,20-2)

"Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng"

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1999850