bg-banner

Khối Thêm Sức Sinh Hoạt Tháng 09 - 2018

Khối Thêm Sức sinh hoạt ngày 23.09.2018

Thứ ba 02/10/18 10:13 AM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Mt 5,17)

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1999890