bg-banner

Sơ Kết HKI năm 2017-2018

Sơ kết HKI năm học 2017- 2018

Thứ tư 14/02/18 13:57 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Mt 12,31)

"Mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1999866