bg-banner

Tham Dự Năm Thánh Địa Phận 2010

Tham Dự Năm Thánh 2010 ở Địa Phận Sài Gòn ngày 06.06.2010

Thứ hai 17/06/13 22:44 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Ga 15,13)

"Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2044188