bg-banner

Tham Quan Dòng O.M.I - 2017

Lớp Bao Đồng 2 tham quan dòng O.M.I ngày 26.11.2017

Thứ tư 14/02/18 12:08 PM - Đức Thiện

Hình ảnh khác

(Mt 5,28)

"Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1999880