bg-banner

Tổng Kết Giáo Lý 2011-2012

Tổng Kết Năm Học Giáo Lý 2011 - 2012 ngày 27.05.2012

Thứ năm 20/06/13 14:26 PM - Xuân Hiếu

Hình ảnh khác

(Mc 9,42)

"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2044130