bg-banner

(Mc 9,42)

"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1999841