bg-banner

(Mt 15,11)

"Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2167838