bg-banner

(Mt 5,13)

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2167881