bg-banner

(Ep 1,4)

"Trong Ðức Ki-tô, Người đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2167791