(Lc 6,43)

"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt ."
bg-banner
No record

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1372699

Tài khoản

Giờ lễ