(Ga 15,13)

"Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."
bg-banner
No record

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1888992

Tài khoản

Giờ lễ