Thời gian bắt đầu: T7, 23/07/2011 - 07:20

Thời gian kết thúc: CN, 31/07/2011 - 19:00

Địa điểm: Sân Bóng Giáo xứ Tân Quy

Chủ đề: Hội Thao Hè

Thông tin chi tiết: 

     Nhằm tạo điều kiện cho các em trong Ban Lễ Sinh được vui chơi sinh hoạt thể thao trong hè. Nên Trưởng Ban đã tổ chức hội thao hè cho các em như sau:

Gồm có các môn:

Đá banh
Bóng rổ
Bóng Bàn
Cầu lông

Riêng thi đấu Bóng Bàn và Cầu Lông thì có hai giải thi đấu: đánh đơn và đôi.

Khi tham gia, nếu các em không tuân thủ theo nội quy, thì sẽ bị loại:

        - Không đựơc chửi thề, nói tục (vi phạm trừ 3đ )

        - Phải tuân thủ theo sự điều khiển của ban tổ chức, trọng tài.

        - Phải có mặt trước giờ thi đấu ít nhất là 10 phút. Đội nào tới giờ mà không có mặt coi như bị loại.

Tin tức khác