Nhằm chuẩn bị cho việc lãnh nhận Bí Tích của các em thuộc khối: Rước Lễ, Thêm SứcBao Đồng được tốt đẹp. Ban Giáo Lý xin thông báo chương trình tĩnh tâm và lãnh nhận Bí Tích của các em như sau:

1. Lớp Rước Lễ II và Thêm Sức II:

     a. Thời gian ôn tập:

        - Ngày ôn tập: 02.06.2014 - 25.06.2014 (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

        - Rước Lễ II:   16h00 - 18h45

        - Thêm Sức II: 17h30 - 19h45

     b. Chương trình tĩnh tâm:

        - Ngày: 26 - 27- 28.06.2014

        - Thời gian: 17h30 - 19h45

     c. Xưng tội:

        -  Thứ hai: 30.06.2014 lúc 07h00

     d. Tập nghi thức với người đỡ đầu:

        - Chúa Nhật 29.06.2014 lúc 09h00

     e. Đồng phục:

        - Rước lễ II:

   Nữ: áo đầm trắng

   Nam: Áo sơ mi trắng, quần tây

        - Thêm Sức II: Áo sơ mi trắng, quần tây

     f. Thánh Lễ Lãnh Bí Tích:

        - Ngày: Thứ ba (01.07.2014) lúc 17h30

        - Chủ Sự: ĐGM Phêrô

 

2. Lớp Bao Đồng II:

     a. Thời gian ôn tập:

        - Ngày ôn tập:  03.07.2014 - 29.07.2014 (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

        - Thời gian: 17h30 – 19h45

     b. Chương trình tĩnh tâm:

        - Ngày: 30 - 31.07 và 01.08.2014

        - Thời gian: 17h30 - 19h45

     c. Xưng tội:

        -  Thứ bảy: 02.08.2014 lúc 07h00

     d. Tập nghi thức với người đỡ đầu:

        - Thứ năm 31.07.2014 lúc 19h00 sau lễ

     e. Đồng phục:

        - Áo sơ mi trắng, quần tây.

     f. Thánh Lễ Tuyên hứa:

        - Ngày: Chúa Nhật (03.08.2014) lúc 07h30 (lễ thiếu nhi)

Các em thiếu nhi sẽ tập nghi thức và tập hát vào các ngày Chúa Nhật – sau lễ Thiếu Nhi.

Kính mong quý phụ huynh nhắc nhở các em, cố gắng tham dự đầy đủ chương trình ôn tập và tĩnh tâm ở trên để thánh lễ lãnh Bí Tích được diễn ra sốt sắng và tốt đẹp.

Xin chân thành cám ơn quý phụ huynh.

 

Tin tức khác